ZMIANA W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE KURSU REEDUKACYJNEGO oraz WARUNKÓW I TRYBU KIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

ZMIANA W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE KURSU REEDUKACYJNEGO oraz WARUNKÓW I TRYBU KIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

Zmianie uległo rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Opublikowane rozporządzenie zmieniło się względem projektu. W projekcie praktycznie nie wspomniano, na jakiej podstawie mamy teraz przyjmować osoby skierowane ze starostwa, bo wiadomo już przecież, że ustawa zlikwidowała decyzje o skierowaniu na badanie psychologiczne. W ostatecznej wersji znalazło się parę zdań odnoszących się do badań psychologicznych:
poświęcono nam, aż trzy paragrafy:

  • § 6. 1. Osoby, które otrzymały informację o obowiązku poddania się badaniom psychologicznym, zgłaszają się na badanie psychologiczne w terminie miesiąca od dnia otrzymania tej informacji. 2. Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
  • § 7. 1. Badanie psychologiczne przeprowadza się w warunkach zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.
  • § 8. 1. Uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badania psychologicznego, jeżeli: 1) osoba badana informuje o złym stanie swojego zdrowia lub o złym samopoczuciu, lub 2) stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uprawniony psycholog wyznacza nowy termin badania psychologicznego, nieprzekraczający 14 dni od terminu poprzedniego badania psychologicznego.

Wydawało mi się, że intencją Ustawodawcy zmieniającego te zapisy w ustawie, było m.in to, aby osoby, które miały wykonać badanie w związku z kierowaniem samochodem po alkoholu, wykonywały je dopiero wtedy, kiedy będą chciały odzyskiwać uprawnienia, czyli gdzieś pod koniec zakazu. Obecnie zdarzały się sytuacje, w których przychodził ktoś na badanie, a miał przed sobą jeszcze 2 czy 3 lata zakazu, a obligował go do przyjścia na badanie termin w decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne.
Teraz mamy informację. że osoba ma MIESIĄC na przyjście na badanie psychologiczne od momentu, gdy dowie się, że ma je zrobić.

W uzasadnieniu możemy przeczytać:
Projektowane rozporządzenie zawiera jedynie zmianę odesłań do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie art. 105 w ust. 5 w pkt 1 i 2 dotycząca zastąpienia wyrazów „art. 99 ust. 1 pkt 5” wyrazami „art. 98a ust. 1 pkt 2” oraz rezygnacji z wydawania decyzji przez właściwego starostę o skierowaniu osoby na badanie psychologiczne przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do
kierowania pojazdem. Z dniem 5 grudnia 2021 r. starosta będzie wysyłać jedynie informację o obowiązku poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych, zgodnie z art. 98a ust. 3 dodanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.
No niestety zmianę w tym rozporządzeniu wymusiła zmiana w ustawie.

Magdalena Wit-Wesołowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę
error: Content is protected !!