INFORMACJA ZAMIAST SKIEROWANIA NA BADANIA OD STAROSTY

INFORMACJA ZAMIAST SKIEROWANIA NA BADANIA OD STAROSTY

Od 5 grudnia 2021 r. weszły zmiany i w ustawie o transporcie drogowym, w ustawie o kierujących pojazdami, również w kilku innych, no i te zmiany wymusiły również zmiany w rozporządzeniach, m.in. zostało zmienione rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu.

Zacznijmy od tego, co się zadziało w ustawie o kierujących pojazdami.
Dotychczas w art. 99 ustawy o kierujących pojazdami był zapis o tym, że starosta wydaje decyzję administracją o skierowaniu m.in. na badania psychologiczne. Obecnie art. 99 brzmi tak:

Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na:
1)kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich kwalifikacji;
2)badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia.
O badaniach psychologicznych nie ma tu już ani słowa.
Ale pojawił się art. 98 A , który precyzuje, kto musi poddać się badaniu psychologicznemu. I jest tutaj następujący zapis:
Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem, która kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jest obowiązana:
1)poddać się:
a) badaniu lekarskiemu,
b) badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu oraz
2)ukończyć kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.
2.Kierowca lub osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem jest obowiązana poddać się badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu, jeżeli:
1)przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego;
2) w okresie próbnym popełniła dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
3) kierując pojazdem, spowodowała wypadek drogowy, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 lub art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 Kodeksu karnego.
I dalej mamy zapis, że Starosta wysyła tym osobom informację o obowiązku poddania się odpowiednio badaniom lekarskim, badaniom psychologicznym lub o obowiązku ukończenia odpowiednich kursów reedukacyjnych.
Czyli nie ma już decyzji administracyjnej o skierowaniu na badania psychologiczne. A pojawia się coś, co nazwane jest INFORMACJĄ.

I teraz dochodzimy do tego rozporządzenia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, które ma za zadanie uszczegółowić to, czego dowiadujemy się z ustawy. Poświęcono w tym krótkim rozporządzeniu badaniom psychologicznym, aż 3 paragrafy, z których dowiadujemy się, że:

§ 6. 1. Osoby, które otrzymały informację o obowiązku poddania się badaniom psychologicznym, zgłaszają się na badanie psychologiczne w terminie miesiąca od dnia otrzymania tej informacji.
2. Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
§ 7. 1. Badanie psychologiczne przeprowadza się w warunkach zapewniających uzyskanie trafnych i rzetelnych wyników badania.
2. Po przeprowadzeniu badania psychologicznego uprawniony psycholog dokonuje analizy i interpretacji wyników badań oraz przekazuje osobie badanej informację o wynikach przeprowadzonego badania.
§ 8. 1. Uprawniony psycholog odmawia przeprowadzenia badania psychologicznego, jeżeli:
1) osoba badana informuje o złym stanie swojego zdrowia lub o złym samopoczuciu, lub
2) stan osoby badanej wskazuje, że może znajdować się ona w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, uprawniony psycholog wyznacza nowy termin badania psychologicznego, nieprzekraczający 14 dni od terminu poprzedniego badania psychologicznego.
No i oczywiście pojawia się też przepis przejściowy mówiący o tym, że decyzje o skierowaniu na badania psychologiczne i lekarskie wydane przed 5 grudnia zachowują ważność i jak najbardziej na ich podstawie można przyjąć osobę na badanie.

Teraz jak wygląda ta informacja? Bardzo różnie, nie jest nigdzie sprecyzowane, jak ma wyglądać to poinformowanie w związku z tym starostwa na różny sposób sobie poradziły z tą sytuacją. Niektórzy po prostu zmienili decyzja administracja o skierowaniu na badania psychologiczne na informacja o konieczności odbycia badania psychologicznego, niektórzy umieszczają ciąg wszystkich informacji w jednym piśmie.

Jeśli starosta dalej wydaje osobne „informacje” i na badania psychologiczne i lekarskie i kurs to nie ma problemu, bo taką informację możemy zostawić sobie w karcie (polecam zrobić czarno-białą kopię dla klienta). Tu załączam przykłady, jak takie informacje mogą wyglądać.


Kłopot pojawia się, gdy ta informacja o obowiązku poddania się badaniom i wzięcia udziału w kursie jest na jednej kartce, wtedy nie możemy sobie jej zatrzymać, możemy zrobić sobie kopię, ale to nie ustrzeże nas przed ewentualnymi próbami oszustwa. Tu przykłady tak wyglądających informacji:

W związku z tym, myślę, że warto na taki wypadek dać osobie badanej do wypełnienia coś na wzór wniosku o przeprowadzenia badania, w którym osoba badana określi cel badania, ale i może podpisać stosowne oświadczenia o tym, że nie otrzymała orzeczenia negatywnego, nie była badana w innej pracowni z tego tytułu, jest zdrowa, wypoczęta itd.
Stworzyłam nawet taki wzór, można go ściągnąć i sobie dowolnie zmodyfikować. Mam nadzieję, że udało mi się rozjaśnić Wam nieco obecną sytuację.

Magdalena Wit-Wesołowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę
error: Content is protected !!