Witajcie. Dziś chciałabym krótko, ale i rzeczowo poruszyć temat ADR-ów. Czym są, czy są do nich potrzebne jakieś kursy, a może specjalistyczna badania psychologiczne czy lekarskie?
Zacznijmy od tego, co to są ADR-y. ADR to najogólniej mówiąc przewóz materiałów niebezpiecznych. Nazwa pochodzi z francuskiego: L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route i oznacza międzynarodową konwencję dotyczącą drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych, która została sporządzona w Genewie w 1957 roku.
Jakie to są materiały niebezpieczne?
Materiały niebezpieczne są podzielone na kilka klas. Do przewozu niektórych z nich wystarczy kurs podstawowy ADR, do innych wymaga się kursu specjalistycznego.

KLASY:

1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2 – Gazy
3 – Materiały ciekłe zapalne
4.1 – Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone
4.2 – Materiały samozapalne
4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne
5.1 – Materiały utleniające
5.2 – Nadtlenki organiczne
6.1 – Materiały trujące
6.2 – Materiały zakaźne
7 – Materiały promieniotwórcze
8 – Materiały żrące
9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

KURS NA ADR

Warunki:

  • ukończone 21 lat
  • posiadanie prawa jazdy

Kurs podstawowy uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych z wyjątkiem materiałów wybuchowych oraz promieniotwórczych w cysternach odejmowalnych i pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej do 1000 l., w kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych oraz wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej do 3000 l.

Kurs podstawowy stanowi bazę dla szkoleń wszystkich grup kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych, z wyjątkiem materiałów wybuchowych oraz promieniotwórczych w cysternach, stałych, odejmowalnych o pojemności powyżej1000 l., oraz w pojazdach lub MEMU, przewożących w jednostce transportowej towary niebezpieczne znajdujące się w kontenerach-cysternach, w cysternach przenośnych lub MEGC, o pojemności jednostkowej powyżej 3000 l.

Istnieją też kursy specjalistyczne dla kierowców przewożących materiały wybuchowe oraz materiały promieniotwórcze.

Kursy specjalistyczne ADR można odbyć po ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu podstawowego ADR, a ich ważność kończy się wraz z upływem ważności kursu podstawowego

Na kurs mogą zapisywać się nie tylko kierowcy, ale i osoby pracujące przy np. załadunku czy rozładunku takich materiałów.

Szkolenie podstawowe ADR dla kierowców trwa co najmniej 24 godziny lekcyjne. Ukończenie kursu pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego.

Szkolenie specjalistyczne ADR obejmujące przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach trwa nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów  niebezpiecznych  klasy 1 lub klasy 7 trwa co najmniej 8 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem.

Kurs na ADR ważny jest 5 lat.

A jak się mają ADR-y do badań psychologicznych?
Nie ma żadnego specjalnego badania psychologiczne do tego, aby pracować jako kierowca ADR. Nie ma też żadnego specjalnego orzeczenia psychologicznego tylko dla kierowców ADR.

Czy trzeba mieć zrobiony tzw. kurs na przewóz towarów, czyli kwalifikację zawodową, aby przystąpić do kursu ADR?
Nie trzeba. Kurs ADR może zrobić np. osoba, która ma 21 lat i tylko kat. B prawa jazdy.

Podstawa prawna, czyli gdzie szukać ważnych informacji:

  1. Umowa ADR
  2. Ustawa o przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych
  3. Ustawa o transporcie drogowym
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kursów dokształcających da kierowców przewożących towary niebezpieczne.

Kilka słów o ADR-ach także w filmiku. Miłego oglądania!

Magdalena Wit-Wesolowska

3 komentarze do “ADR

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Powrót na górę
error: Content is protected !!