ZMIANA W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE KURSU REEDUKACYJNEGO oraz WARUNKÓW I TRYBU KIEROWANIA NA BADANIE LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

Zmianie uległo rozporządzenie w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu….

Czytaj dalej
Powrót na górę
error: Content is protected !!